🔔 Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ

📢 Hãy cố gắng mỗi ngày để thấy rằng thanh xuân trôi qua là chuỗi ngày thật ý nghĩa. Bởi, thành công là cả một quá trình, không đơn giản chỉ là đích đến.

🏆 Thành Tín luôn có những ngôi sao nhiệt huyết, năng động và sáng tạo.

💖 11/06/2023 Vui vẻ

 

✅  
T