CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH TÍN là công ty hoạt động trong lĩnh vực::

– Tư vấn, thiết kế hệ thống điện
+ Tư vấn đầu tư hệ thống điện cao thế, trung-hạ thế
+ Tư vấn đấu nối lưới điện liên quan các điện lực
+ Tư vấn kỹ thuật liên quan ngành điện
– Thi công hệ thống điện, trạm biến áp
+ Thi công hệ thống điện, đường dây và trạm biến áp 35KV
+ Lắp đặt các tủ điện phân phối, tủ MSB, …..
+ Thi công hệ thống điện nhà xưởng, M&E tòa nhà, chung cư….
+ Thi công hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống năng lượng mặt trời.
– Cung cấp vật tư, thi công đầu cáp, hộp nối cáp ngầm, đầu cáp tủ RMU…
– Bảo trì, sửa chữa máy biến áp
+ Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện các trạm biến áp
+ Bảo trì, kiểm tra, lọc dầu máy biến áp.
+ Bảo trì, thử nghiệm máy biến áp, điện trở đất….
* Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr Tín 0909313363 (zalo,facebook,…)
Email: thanhtinecc@gmail.com

Là một công ty ra đời trong thời điểm khó khăn của nghành Kiến trúc – Xây dựng nói riêng và kinh tế nói chung. Hơn bao giờ hết CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH TÍN hiểu rõ những khó khăn, thuận lợi và sứ mệnh của mình. Chúng tôi luôn tìm tòi, sáng tạo, học hỏi không ngừng để đưa ra những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển toàn cầu.

Trong quá trình hoàn thiện, CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH TÍN  hợp tác cùng với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, tiến nhanh, vững chắc, bắt kịp cùng với nhịp độ phát triển xây dựng của Việt Nam.

Để từng bước khẳng định thương hiệu của mình, chúng tôi thấu hiểu rằng làm việc một cách chuyên nghiệp và tạo dựng uy tín thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mình.

MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP:

Hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tăng trưởng và phát triển bền vững với lợi ích cao nhất cho công ty và cộng đồng.

CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN

Con người: Là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH TÍN

Đoàn kết, hợp tác: Trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong chuyên nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hóa của CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH TÍN

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Là kết quả của sự sáng tạo, sự nỗ lực, là hình ảnh của CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH TÍN. Vì vậy, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

Lợi nhuận: Là thước đo đối với sản phẩm và dịch vụ mà CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH TÍN cung cấp, là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng;

Trách nhiệm với xã hội: Là mục tiêu của CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH TÍN để phát triển bền vững.

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

Hướng về khách hàng: Khách hàng là trung tâm của mọi công việc, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất.

Chất lượng, tiến độ là sự sống còn: Bàn giao sản phẩm và dịch vụ thoả mãn yêu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

Quan hệ hợp tác cùng tồn tại: Duy trì mối quan hệ các bên cùng có lợi, cùng phát triển tất cả các lĩnh vực.

Đào tạo nguồn nhân lực: Không ngừng cải tiến và đổi mới mọi mặt là vấn đề cốt yếu để thành công.

Đoàn kết tạo sức mạnh: Mọi người cùng nhau hợp tác trong mọi công việc là cách làm việc chung của Tập thể CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH TÍN . Chúng tôi luôn là một tập thể thống nhất, mọi người tin tưởng và tôn trọng nhau.